Magnetterapi

Vi använder alla magneter i vardagen. Vi har dem för att hänga upp kom-ihåg-lappar på kylskåpsdörren, för att stänga väskor, få saker att sitta fast. Men få tänker nog på vad magneter egentligen är. I grunden handlar det om material som attraherar och stöter bort varandra, och därmed också alstrar krafter.

Även vår jord har ett naturligt magnetfält, även om vi inte tänker på detta i vårt dagliga liv. Människan har dock under alla tider levt i samspel med detta magnetfält och det har avgörande betydelse för hur vi mår. Grundat på detta använder man sig av magneter även i medicinskt syfte.

 

Kroppen är magnetism

Vår jord är alltså som en stor magnet, med en nordpol och en sydpol. Men på vad sätt påverkas våra kroppar av denna magnetism? Vi är väl knappast magnetiska?

Jo, det är just vad vi är. Vi är ingen stor och kraftfull magnet, men inne i människokroppen finns flera miljoner väldigt små och svaga magnet. Detta utnyttjas bland annat vid EKG, då man mäter hjärtat elektriska aktivitet. Samma mätning kan göras av hjärnan, vilket då istället kallas EEG. Denna magnetism är alltså fullt påtaglig i oss, och fyller en viktig funktion för att styra sådant som nervimpulser, hjärtrytm och hjärnvågor.

Dessutom vet vi att varje cell i våra kroppar har sin egen elektriska krets. Näringsämnen och slaggprodukter tillförs och förs bort med hjälp av joner, vilket är små, elektriskt laddade partiklar.

Ett ämne som vi alla känner till är järn. Och järnet har en positiv järnjon (Fe ++), som är en viktig beståndsdel i hemoglobinet i våra röda blodkroppar. Vi får i oss järn via maten och ibland som tillskott. Denna jon är livsnödvändig för oss då den binder syremolekylen till sig för att transportera detta syre från lungorna ut i blodet till kroppens vävnader och organ. Så ja, vår kropp är full av magnetism och små elektriska kretsar.

Magnetterapi

Magnetterapins effekter

Magnetterapi har använts i hälsobefrämjande syfte under tusentals år. Magnetterapi var vanligt förekommande på 1700-talet, men i takt med framstegen inom medicinsk forskning dalade intresset för magneter. Under senare årtionden har man åter börjar uppmärksamma magnetismens fördelar för kroppen, och det erbjuds en hel del alternativmedicinska behandlingar. Observera dock att magnetterapi är ett komplement och ingen ersättning för vanlig hälso- och sjukvård.

Vi vet ännu inte helt vad som händer i kroppen när den exponeras för magnetism. Det vi vet är att magnetism förekommer naturligt i vår omgivning och att vi ständigt utsätts för den. De flesta forskare är överens om att vår kropp reagerar på magnetism, men man tror också att det inte är magnetismen i sig som läker och hjälper, utan istället de självläkande processer som magneterna aktiverar i våra kroppar. Vi är alla unika och reagerar olika på behandlingar och läkemedel, och så också för magnetterapi. Vissa människor upplever att de blir mycket hjälpta, medan andra märker liten eller ingen effekt av den. En sak är dock säker, nämligen att det finns inga biverkningar av magnetterapi. Därmed är det helt säker att pröva på magnetterapi, du har helt enkelt inget att förlora och allt att vinna på det.

Nobelpristagaren Linus Pauling

Nobelpristagaren Linus Pauling studerade sambandet mellan elektromagnetiska fenomen och mänskliga celler, bland annat de röda blodkropparna som finns i blodet.

Han fann att de röda blodkropparna innehåller järnmolekyler och att detta är skälet till att de reagerar på magnetism. Med detta nådde man en milstolpe inom magnetterapins historia och Paulings upptäckt har haft stor betydelse för framtida magnetteknik.

Vetenskap och erfarenhet visar på samma resultat

Magnetterapi är en metod som används i tusentals år och i många olika kulturer. Den omnämns i länder som Kina, Indien, Egypten och Grekland. Intressant i sammanhanget är att man i dessa helt olika kulturer, oberoende av varandra, har upptäckt samma sak, nämligen att magnetism har en välgörande terapeutisk effekt.

Man har, särskilt under senare år, genomfört ett stort antal studier som pekar på att magnet­terapi kan verka smärtlindrande på kroppen, och många forskare bekräftar numera bilden av magnetterapi som en naturlig alternativmedicinsk behandlingsmetod fri från biverkningar. Den främsta av dessa studier genomfördes på tre större sjukhus i Japan. I undersökningen ingick 431 deltagare, varav 8 av 10 personer upplevde positiva effekter efter behandlingen, de flesta inom bara några dagar.

Magnetsulor ger magnetterapi

En produkt som under det senaste decenniet har blivit mycket populär är magnetsulan. Den används både av personer med olika kroppsliga krämpor och de som bara rent allmänt vill förbättra sitt välbefinnande. Många känner en stor förbättring när de använder sulorna. Foot Point erbjuder en mängd olika magnetsulor, och du kan vara säker på att hitta den som passar just dina behov bäst. Se alla våra magnetsulor här >>