Lär dig att tyda och behandla obalanser i fötter och kroppen med hjälp av fotkarta.

Placera datormusen på fotzoner för att få en bild på vilken kroppsdel eller organ den är kopplad till.

Lär dig att tyda och behandla obalanser i fötter och kroppen med hjälp av fotkarta.
Hjässa Storhjärna Lillhjärna Bihålor Panna Tänder Tunga Öra Öga Nackkotor Bröstkotor Sköldkörtel Bronker Hals Lunga Lever Njure Solar plexus Ländkotor Magsäck Armbåge Axel Urinledare Blåsa Svansben Korsben Tjocktarm Blindtarm Tunntarm Knä Ischiasnerv Ischiasnerv Bäckenorgan Binjure STOPP -----------> > > > > Hjässa Hypofys Storhjärna Tinning, Käke Bihålor Bihålor Bihålor Bihålor Nacke Hals Öga Öra Axel Matstrupe Bisköldkörtel Solar plexus Hjärta Lunga Mage Mjälte Armbåge Ryggrad Njure Urinledare Tjocktarm Tunntarm Ischiasnerv Ischiasnerv Bäckenorgan Höft-& knäregion Lillhjärna

Hjässa

Storhjärna

Lillhjärna

Bihålor

Panna

Tänder

Tunga

Öra

Öga

Nackkotor

Bröstkotor

Sköldkörtel

Bronker

Hals

Lunga

Lever

Njure

Solar plexus

Ländkotor

Magsäck

Armbåge

Axel

Urinledare

Blåsa

Svansben

Korsben

Tjocktarm

Blindtarm

Tunntarm

Knä

Ischiasnerv

Ischiasnerv

Bäckenorgan

Binjure

STOPP -----------> > > > >

Hjässa

Hypofys

Storhjärna

Tinning, Käke

Bihålor

Bihålor

Bihålor

Bihålor

Nacke

Hals

Öga

Öra

Axel

Matstrupe

Bisköldkörtel

Solar plexus

Hjärta

Lunga

Mage

Mjälte

Armbåge

Ryggrad

Njure

Urinledare

Tjocktarm

Tunntarm

Ischiasnerv

Ischiasnerv

Bäckenorgan

Höft-& knäregion

Lillhjärna