Hallux Valgus

Vad är hallux valgus?

Hallux valgus är ett fenomen som drabbar tårna och innebär att stortån pekar inåt mot de andra tårna. Ibland uppstår det en knöl på insidan av foten, vid sidan av stortån, vilket beror på att tåleden trycks utåt. Det här kan vålla problem av många olika slag, inte minst att det blir svårt att hitta bekväma skor som passar och inte skaver och klämmer kring foten. Kvinnor drabbas oftare än män av Hallux valgus. Vanligt är att det besvären börjar kring medelåldern, men detta skiftar från person till person, och hallux valgus kan även uppstå redan i tonåren.

Varför får man hallux valgus?

För den som drabbas i tidiga år är det oftast genetiskt betingat. Besvären börjar ofta visa sig genom att fotvalvet mellan stortån och lilltån har blivit plattare vilket får till följd att fotens främre del blir bredare. När framfoten på det här sättet plattas ut riskerar stortån at vinklas mot de andra tårna, och tåleden kan pressas utåt från foten. Detta visar sig som en knöl som sticker ut vid sidan av stortån, mot fotens insida. Knölen beror på en liten slemsäck som finns under huden, och om det uppstår tryck mot denna från en alltför trång sko kan den lätt svullna upp och orsaka rodnad hud och smärta.

Symtom

Hallux valgus börjar med att fotvalvet mellan stortån och lilltån blir plattare. Som en följd av detta vinklas stortån och riktas mot de andra tårna. Foten främre del blir bredare. Det hela kan förvärras om du bär trånga skor eftersom dessa kan trycka mot delar av foten och klämma in den. Som ett sekundärt symptom kan det uppstå smärta på tån bredvid stortån eftersom stortån trycks och skaver mot den. Har man otur kan det till och med uppstå sår just på grund av nötningen.

Förebygg och minska hallux valgus

Det viktigaste vid hallux valgus är att använda rymliga och bekväma skor. Undvik i det längsta högklackade skor då dessa ger stor belastning på framfoten. Du bör heller inte ha skor som är trånga i tån då detta trycker och kan leda till svullnad. Komplettera gärna med ett skoinlägg som lyfter fotvalvet mellan stortån och lilltån. För att räta upp tårna kan man använda (silikonskydd (149 kr) som fungerar som mjuka tåseparerare så att tårna korrigeras och hindras från att växa snett. Genom att inlägget separerar stortån från de övriga tårna hjälper det också till att dämpa smärtan vid Hallux valgus.

Hallux valgus stöd

(Korrigeringsstörd (89 kr) stabiliserar de grundläggande lederna på stortån och ser till att de hamnar i rätt i position. Med ett skydd över hallux valgus-knölen tillsammans med en tåspridare i silikon mellan stortån och övriga får du en effektiv lindring av besvären. Använd stödet så fort du märker att stortån håller på att bli sned och vinklas inåt.

Hallux valgus stöd